Обучение с ваучери за заети

На 15.06.2017г. стартира процедура за обучение чрез ваучери за заети лица.

Условия за предоставяне на услугата са  участниците да бъдат  заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Участниците могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е в размер на 85% от стойността на ваучера, като останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование.

Начин за получаване на услугата са чрез заявление, което се подава или по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят копия на документи за завършено образование, заверени лично с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето.

Евроквалификационен център предлага обучение чрез ваучери в над 60 професии и специалности, както и обучения по чужди езици и дигитални компетенции в цялата страна.

Освен цялостен комплекс от обучения с ваучери, Евроквалификационен център предлага и съдействие при процедурата за кандидатстване.

Пишете ни или ни се обадете на телефон 02/ 952 25 31 или 0879 463 667, за да получите повече информация за това как да се възползвате от програмата за обучение с ваучери.

Cвързани