Добре дошли

Обучение и квалификация

Ключът към постигане на професионални цели и непрекъснато личностно развитие
Вратата към успеха

Достъпно и качествено обучение за всеки

В една бързо променяща се среда, която изисква постоянно развитие и адаптиране, нашият Център се очертава като базата, от която се развиват и оформят бъдещите професионалисти.

Професионална квалификация

Обучения в над 60 професии и специалности, разработени и адаптирани към изискванията на нашите партньори и клиенти.

Дигитални компетенции

Обучения за работа с компютри и специфични дигитални компетенции в модерни и напълно оборудвани компютърни зали.

Ключови компетенции

Над 8000 души успешно преминали обучения по различни ключови компетентности, доставени в 17 различни града на България.

Подобрете работата си

Евроквалификационен център предлага услуги предназначени за физически лица, самостоятелни или в рамките на дадена организация, които искат да бъдат включени и да преминат процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите с цел усъвършенстване на трудовото си представяне и устойчива заетост.
проекти

качество и конкурентоспособност

Влезте в бъдещето с нас, докато разкриваме най-новите си проекти, прецизно изработени, за да предефинират съвършенството. Всяко начинание отразява нашата отдаденост на иновациите, креативността и разширяването на границите.