Обучение с ваучери по английски, немски и френски език

Обучителен център Персонал Трейнинг съвместно с Евроквалификационен център обявява дати за обучение с ваучери по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език.

 

Начало на куурсовете: 04.09.2017 г.

Продължиетелност: 300 учебни часа в рамките на 6 месеца

Честота: 3 пъти седмично след работно време

Ниво: Начинаещи – A1, A2, B1

Форма на обучение: Присъствена

На 15.06.2017 г. стартира процедура за обучение чрез ваучери за заети лица. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е в размер на 700 лв. или 85% от стойността на ваучера, осигурени от Агенция по заетостта. Останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.news-logo-230x155

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ в обучението са те да бъдат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ присъствени учебни часове с хорариум 300 часа, сертификат за завършен курс по английски, немски или френски език, учебни материали необходими за провеждане на обучението /учебник, тетрадка и други помощни материали/, достъп до електронна платформа за самоподготовка, в която всеки курсист има индивидуален достъп до множество мултимедийни уроци, диктовки, аудио уроци, тестове и други учебни материали.

Обучителен център Персонал Трейнинг е одобрен доставчик на обучения към Агенция по заетостта.

Ако отговаряте на изискванията за обучение с ваучери е необходимо да подадете заявление по електронен път или на хартия в ДБТ. След като бъдете одобрени трябва да изберете своя доставчик на обучение. Персонал Трейнинг оказва съдействие по процедурата за кандидатстване.

За повече информация и записване за обучение:

телефон: 02 952 2531, 0879 463 667

адрес: ж.к. Красно село, ул. Княгиня Клементина“ № 39

Cвързани